0

نمونه سوالات کتاب مدیریت آموزشی (پارت دوم)

چهارشنبه, 17 آبان,1402
 

مفاهیم ، اهمیت و اهداف اموزشی

18 – مدیر چگونه می تواند باعث هماهنگی هر فعالیت اموزشی با اهداف کلی تعلیم و تربیت گردد ؟

الف ) مدیر باید بر تمام فعالیت های داخل سازمان اموزشی نظارت داشته باشد .

ب ) مدیر باید با دقت به بررسی نحوه تدریس بپردازد

ج ) الف و ب

د ) لازم نیست مدیر از تمامی مشکلات و نارسارئی های مدرسه خود اگاه باشد تنها اعمال نظر و تصمیم گیری او کافی می باشد .

 

19 – مشارکت افراد در تصمیم گیری ها و تبادل نظر با انها چه فایده ای دارد ؟

الف ) باعث پیدا کردن راه حل های بهتر می گردد .

ب ) سبب حمایت و پشتیبانی افراد از تصمیمات اتخاذ شده می گردد

ج ) باعث عدم کار ایی برنامه ها و تصمیمات اتخاذ شده می گرد

د ) الف و ب

 

20 _ کدام یک از رفتار های مدیر اموزشی نادرست است ؟

الف ) رفتار مدیر باید توام با شدت عمل باشد و در تصمیم گیری عای شدید قاطعیت داشته باشد .

ب ) رفتار مدیر اموزشی باید همراه با احترام ، خیر خواهی و درک نیاز کارکنان باشد .

ج ) رفتار مدیر باید ملایمت متانت و در جوی دوستانه باشد .

د ) هیچکدام

 

21 -  دست یافتن به اهداف تعلیم و تربیت و تامین نیاز های دانش اموزان منوط به  . . . . . . . . . .  می باشد .

الف ) فراهم بودن زمینه های اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی

ب ) عدم وجود مشکلات روانی و جسمانی دانش اموزان

ج ) کشف و بروز استعداد های دانش اموزان

د ) الف و ب

 

22 – کدام یک از گزینه های زیر ر رابطه با کشف و بروز استعداد های دانش اموزان نادرست است ؟

الف ) علت تفاوت شخصیتی و رفتاری هر فرد به شکل شکوفایی  فطرت انسانی هر فرد در محیط های مختلف بستگی ندارد .

ب ) استعداد یعنی زمینه ها و امادگی های خاصی که در هر فرد وجود دارد و این توانایی بالقوه او را از دیگران جدا می سازد .

ج ) مدیر اموزشی باید بتواند با کمک مشاوران و معلمان استعداد های دانش اموزان را بشناسد .

د ) هیچکدام .

 

فصل دوم

ویژگی ها  و توانایی های مدیر یت و رهبری اموزشی

1 – کدام یک از گزینه های زیر را از تفاوت های میان مدیر یت و رهبری نمی باشد ؟

الف )  مدیریت یعنی اداره کردن و گرداندن یک سازمان و رهبری یعنی هدایت – و راه بردن و نشان دادن راه به انسان ها می باشد .

ب ) مدیریت صرفا سازمان و رهبری امری انسانی است یعنی تیکه مدیریت بیشتر به سازمان ها و تیکه رهبری بر انسان ها ست

ج ) حرکت مدیریت دارای پیچیدگی و حساسیت است و همه افراد قادر به درک ان نیستند ولی رکت رهبری بر اساس خط مشی های تدوین شد است .

د ) مدیریت حالتی سنتی یا کلاسیک دارد و تصمیمات خود را بر اساس قانون تنظیم می کند  ولی تصمیمات و رفتار رهبری بر پایه ضرورت های زمانی و اقتضائات محیطی است .

 

2 – منبع قدرت مدیریت . . . . . . . . . . . . می باشد

الف ) قانون                              ب ) اختیار                                         ج ) تصمیم گیری                         د ) افراد

 

3 – کدام یک از گزینه های ز یر نادرست است ؟

الف ) بهترین نوع مدیریت اموزشی ، مدیریتی است که همراه با رهبری باشد .

ب ) مدیر موفق کسی اس�� که علاوه بر پشتوانه قانونی و رسمی از حمایت افراد نیز برخوردار باشد .

ج )  رهبری یعنی قدرت جذب افراد و تاثیر و نفوذ در انها انچنان که افراد داوطلبانه شخصیت و رهبری فرد را بپذیرند  .

د ) هیچکدام .

 

4 – مدیرانی که تنها بر حسب حکم رسمی از طرف ما فوق منصوب می شوند . . . . . . . . . .

الف ) این افراد در صورت نداشتن توانایی های تخصصی روابط انسانی و عدم درک نیاز های افراد مورد قبول کارکنان واقع نمی شوند .

ب ) چنین فردی صرفا یک مدیر است و وجود او فقط از نظر رسمی و قانونی قابل توجیه است .

ج ) الف و ب

د ) این افراد از اختیار و اقتدار خود استفاده کرده است و به سرعت مشکلات را هموار می سازند

 

5 – بهترین صفت رهبران یا مدیران کدام است ؟

الف ) هوش                                   ب ) اعتماد به نفس و برون گرایی          ج ) دلسوزی            د ) همه موارد

 

6 – کدام یک از گزینه های زیر نا درست است ؟

الف ) توانایی های شخصی و فطری و جاذبه های فرهی فرد در مدیریت و رهبری او تاثیر دارد .

ب ) مدییت امری ذاتی است و نیاز به اموزش ندارد .

ج ) مدیرت امری اکتسابی است و هر کس می تواند به شرط داشتن بعضی استعداد ها به فراگیری ان بپردازد .

د ) اکثر افراد دارای استعداد های لازم برای مدیرت هستند ولی به علت اینکه در معرض تعلیم و تربیت لازم قرار نمی گیرند ، در مدیریت موفق نمی شوند .

 

7 – کدام یک از توانایی های زیر جر ء توانایی های عمومی محسوب نمی شوند ؟

الف ) سلامت روانی                         ب ) سلامت عاطفی                             ج ) دانش                          د ) ایمان

 

8 – کدام یک از تعاریف زیر نادرست است ؟

الف ) ذهن فلسفی به صفات خاصی چون جامعیت ، عمق در تفکر و انعطاف پذیری اطلاق می گردد .

ب ) تعمق عبارت است از داشتن حساسیت نسبت به مورد سوال قرار  دادن انچه بدیهی و مسلم فرض شده است .

ج ) فعالیت ها و رفتار مدیر باید متکی بر نیروی عقل و قوه تشخیص و ادراک باشد .

د ) ایمان تشکیلاتی یعنی ایمان به غیبت و شهادت و نهان و پیدا .

312 رتبه بندی این مطلب:
1.0

نوشتن یک نظر

در این فرم اطلاعات شما را ذخیره می‌کنیم تا بتوانیم نظرات شما را ثبت کنیم. برای مشاهده قوانین به صفحات حریم خصوصی و شرایط استفاده مراجعه کنید
افزودن نظر