0

نمونه سوالات کتاب مدیریت آموزشی (پارت اول)

یکشنبه, 14 آبان,1402
 

فصل اول

مفاهیم ، اهمیت و اهداف اموزشی

1 – ترقی هر جامعه ای در گرو نوع و چگونگی فعالیتی است که در . . . . . . . انجام میگیرد .

الف ) مدارس                        ب ) دانشگاه ها                        ج ) خانواده                        د ) سازمان های دولتی

 

2 -  کدام یک از تاریف مدیریت نادرست می باشد ؟

الف ) مدیریت عامل رسیدن به اهداف سازمان می باشد .

ب ) بوجود اوردن و حفظ کردن محیطی که در ان افراد بتوانند در جهت بر اوردن هدف های معینی بطور موثر و کار امد فعالیت نمایند .

ج ) مدیریت یعنی کار کردن با مردم  ، میان مردم ، برای مردم و به خاطر خدا .

د ) مدیریت یعنی دستور دادن تعیین تکلیف و وادار کردن افراد به کار .

 

3- کدامیک از گزینه های زیر نادرست است ؟

الف ) در مدیریت اسلامی هدف الهی است .

ب ) صرفه جویانه به معنی استفاده مناسب بجا و اقتصادی از امکانات و منابع موجود در سازمان می باشد .

ج ) مهمترین عامل هر سازمان مدیران هستند .

د ) هیچکدام .

 

4 – کدام یک  از گزینه های زیر درباره ویژگی پویایی مدیریت نادرست است ؟

الف ) هدفمندی                         ب) پویایی                      ج ) استمرار و تداوم                       د )همه موارد          

 

5- کدامیک از گزینه های زیر  دباره ویژگی پویایی مدیریت نادرست است ؟

الف ) مدیریت وضعی ، ثابت و ایستا دارد .

ب ) مدیریت امری متغیر و فعال است که نسبت به زمان و مکان حالت یکسان و ثابتی ندارد.

ج ) مدیریت نمی تواند فرد را با یک وضعیت ثابت در نظر بگیرد .

د ) مدیریت  از حالتی به حالت دیگر و از موقعیتی به موقعیت دیگر تغییر می باید .

 

6 – مهارت در مدیریت به چه معنی است ؟

الف ) اراده و نیروی انسان جهت برخورد با مشکلات و اشتباهات

ب ) کسب پختگی لازم در بکار گیری علم ، هنر و فن مدیریت که بر اثر تکرار و تمرین حاصل می شود .

ج ) مجموعه وظایف مدیریت در یک سیستم یا نظام است

د ) الف و ب

 

7 – کدامیک از ویژگی های مدیریت نادرست است ؟

الف ) مدیریت علم است .

ب ) مدیریت اکتسابی نیست بکه ذاتی است .           

ج ) مدیریت یک رشته تربیتی و تعلیمی است که با یادگیری و رشد انسان ها سر و کار دارد .

د ) مدیریت یعنی مجموعه اصول ، نظریه ها و علومی که دانش کلی مدیریت را به ما

 می اموزد .

 

8 – در شرایط و امکانات مساوی مدیری موفق تر است که :

الف ) بین بینش و عقاید خود در مقایسه با دیگران برتری و مزیت قایل گردد .

ب ) نظرات و عقاید مدیر اهمیتی برابر دیگران داشته باشد .

ج ) از انعطاف و نو اوری بیشتری برخوردار باشد .

د ) ب و ج

 

9 – اهداف یک سازمان اموزشی به عواملی بستگی دارد ؟

الف ) نظر و خواسته های بنیانگذاران

ب ) نوع خدمتی که به مشتریان و ارباب رجوع  ارائه می شود .

ج ) شرایط سیاسی ، فرهنگی ، اقتصادی ، اجتماعی و مذهبی خاص هر جامعه .

د ) همه موارد

 

10 – بر اساس نظریه بلوم ، کدامیک در حیطه اهداف اموزش و پرورش نمی باشد ؟

الف ) حیطه شناختی                       ب ) حیطه عاطفی                       ج ) حیطه رفتاری                       

د ) حیطه روانی – حرکتی

 

11 – در حیطه شناختی ، سطح درک مطلب به چه معنی است ؟

الف ) کسب اطلاعات از طریق باز شناسی و یاد اوری مطالب و موضوعات یاد گرفته شده .

ب ) درک مطلب یا توضیح و تفسیر انچه یاد گرفته شده .

ج ) بکار گیری مطالب اموخته شده در شرایط زندگی .

د ) ارزشیابی مسائل و وقایع از روی اگاهی و با استفاده از ملاک های درونی یا بیرونی .

 

12 _ در کدامیک از سطوح حیطه عاطفی یک نظام برای ارزش های مورد قبول فرد بوجود می اید ؟

الف ) سازمان دهی                                                   ب ) ارزش گذاری                                  ج ) سطح دریافت

   د ) شخصیت یافتن از طریق ازش ها

 

13 – کدامیک از سطوح زیر  در حیطه روانی – حرکتی قرار ندارد ؟

الف ) سطح هماهنگی حرکت                  ب ) سطح تقلید                            ج) سطح پاسخ دادن

د ) سطح دقت

 

14 – در هدف پذیرش مسئولیت اجتماعی سعی می شود  . . . . . . . . .

الف ) فرد با نوعی کار  یا حرفه اشنا شود .

ب ) دانش اموزان اعضای مفید و موثری برای جامعه بار این و مسئولیت های جامعه را به دوش بکشند .

ج ) افراد علاقمند به زندگی جمعی و همکاری صمیمانه با سایر افراد جامعه شوند .

د ) به فرد کمک شود که خود را بشناسد و  به ارزش خود پی ببرد .

15 – کدامیک از اهداف کلی زیر باید در یک سازمان اموزشی توسط مدیران اموزشی رعایت گردد ؟

الف ) رشد شناختی دانش اموزان                                                         ب ) ایجاد زمینه های یاد گیری مداوم

ج ) استفاده از دانش برای خدمت و اصلاح جامعه          د ) همه موارد

 

16 – خود رهبری به چه معنی است ؟

الف ) رهبری و پیشبرد نسبتا مستقل زندگی و فایق امدن بر مشکلات ان

ب ) توامند ساختن دانش اموز در درک پدیده ها و سیستم های موجود در جهان

ج ) دادن فرصت های مناسب به افرادجهت شرکت در فعالیت های گروهی

د ) عدم نظر خواهی از افراد درباره مسائل مختلف اموزشی ، اجتماعی

 

17 – توانمند ساختن دانش اموز در درک پدیده ها و سیستم های مو جود در جهان و ارتباط بین انها مهمترین هدف . . . . . . . . می باشد .

الف ) رشد خود رهبری دانش اموزان                                         ب ) رشد شناختی دانش اموزان

ج ) ایجاد زمینه های یادگیری مداوم                                              د ) اماده سازی برای تغییرات

                     

532 رتبه بندی این مطلب:
3.0

نوشتن یک نظر

در این فرم اطلاعات شما را ذخیره می‌کنیم تا بتوانیم نظرات شما را ثبت کنیم. برای مشاهده قوانین به صفحات حریم خصوصی و شرایط استفاده مراجعه کنید
افزودن نظر