طراحی سایت
  • درس ششم از فصل 11 مهارت راهنمای عمومی گردشگری

  • درس ششم از فصل 11 مهارت راهنمای عمومی گردشگری

در این درس با حقوق داخلی و بین المللی گردشگران آشنا میشیم.

گردشگر از نظر قانونی جزو اتباع بیگانه است و این حق طبیعی رو داره که مورد احترام قرار بگیره و با تعرض و بی توجهی روبرو نشه. زبان، دین و نژاد گردشگر در این موضوع اهمیتی نداره.

باید آرامش و امنیت جهانگرد تامین باشه و در صورت لزوم بتونه مثل اتباع اون کشور در دادگاهها اقامه دعوی کنه و قانون در جهت احقاق حقوق بهش کمک کنه.

ماده 5 قانون مدنی ایران میگه کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخلی و خارجی تابع قوانین ایران هستن مگر در مورادی که قانون مستثنا کرده.

اصل 22 قانون اساسی میگه حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصونه مگر در مواردی که قانون اجازه بده.

این اصل شامل اهالی کشور و اتباع بیگانه هم است.

موارد زیر مهمترین تکالیف گردشگرانه:

1/ احترام به اصول مسلم قانون اساسی جمهوری اسلامی و رعایت قوانین و مقررات جزایی و راهنمایی

2/ دخالت نکردن در امور سیاسی

3/ تلاش برای حفظ آثار باستانی و فرهنگی

4/ احترام به آداب و رسوم ملی و مذهبی

5/ داشتن روابط خوب با اتباع ایرانی

اگر اتباع بیگانه بدون دلیل خاصی دستگیر بشن، باعث میشه در دیگران عدم اعتماد پیش بیاد و به راحتی به اون کشور سفر نکنن.

هر کشوری باید امکانی فراهم کنه تا اتباع بیگانه قبل از ورود با قوانین و آداب اون کشور آشنا بشن. یکی از این راهها تهیه یک کتابچه‌ی مختصر و جامع در مورد قوانین و سنتهای مهم کشوره که  میتونه موقع ورود در اختیار گردشگران قرار بگیره.

یکی از تکالیف دولت میزبان ایجاد امکاناتی برای رفع مشکلات گردشگرانه تا در صورت لزوم بتونن به اونها مراجعه کنن.

 

 

مطلب قبلی درس پنجم از فصل 11 مهارت راهنمای عمومی گردشگری
مطلب بعدی درس هفتم از فصل 11 مهارت راهنمای عمومی گردشگری
Print

نوشتن یک نظر

نام: ایمیل:
نظر:
افزودن نظر