0

برنامه درسی طراحی و توسعه صفحات وب

یکشنبه, 12 تیر,1401
برنامه درسی طراحی و توسعه صفحات وب
 

برای مشاهده کامل جدول از انتهای آن اسکرول کنید.   

جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره دوم متوسطه ـ شاخه کاردانش

 رشته مهارتی: طراحی و توسعه صفحات وب

رشته مهارتی (دیپلم):  طراحی و توسعه صفحات وب                        زمینه: صنعت تعداد ساعت عمومی: 42 تعداد ساعت شایستگی های پایه فنی: 2
تعداد ساعت مهارتی (شایستگی های فنی): 55 تعداد ساعت اختیاری/انتخابی:
شماره رشته مهارتی: کد رایانه:          گروه:  برق و رایانه تعداد ساعت شایستگی های غیر فنی: 9 جمع کل ساعات آموزشی: 108
 
ردیف

دامنه محتوایی

پایه دهم

پایه یازدهم

پایه دوازدهم

نام درس ساعت نام درس ساعت نام درس ساعت
۱ تربیت دینی و اخلاقی تعلیمات دینی (دینی، قرآن و اخلاق) ۱ 2 تعلیمات دینی (دینی، قرآن و اخلاق) ۲ 2 تعلیمات دینی (دینی، قرآن و اخلاق) ۳ 2
عربی، زبان قرآن ۱ 1 عربی، زبان قرآن ۲ 1 عربی، زبان قرآن ۳ 1
۲ زبان و ادبیات فارسی فارسی ۱ 2 فارسی ۲ 2 فارسی ۳ 2
۳ زبان های خارجه زبان خارجی ۱ 2 زبان خارجی ۲ 2 ــ ــ
۴ خوشه دروس: مطالعات اجتماعی جغرافیای عمومی و استان شناسی 2 تاریخ معاصر 2 علوم اجتماعی 2
۵ خوشه دروس: انسان و سلامت تربیت بدنی ۱ 2 تربیت بدنی ۲ 2 تربیت بدنی ۳ 2
ــ ــ انسان و محیط زیست 2 سلامت و بهداشت 2
ــ ــ آمادگی دفاعی 3
۶ خوشه دروس: انسان و مهارت های زندگی ــ ــ درس انتخابی(۱.هنر، ۲.تفکر و سواد رسانه ای) 2 مدیریت خانواده و سبک زندگی 2
۷ خوشه دروس: شایستگی های غیر فنی الزامات محیط کار 2 کارگاه نو آوری و کار آفرینی 3 اخلاق حرفه ای 2
ــ ــ درس انتخابی(۱.کاربرد فناوری های نوین، ۲.مدیریت تولید) 2 ــ  
۸ خوشه دروس: شایستگی های پایه فنی‌ ریاضی ۱ 2     ــ ــ
۹ خوشه دروس: شایستگی های فنی استانداردها استانداردها استانداردها
رایانه کار مقدماتی
کد 91-1/1/15 ه.ف
ساعت 430
13 رایانه و کار پیشرفته
کد 91-2/1/15 ف.ه
ساعت 330
10 کاربر flash
کد 1-87/4/15 ف.ه
ساعت 120
4
طراح امور گرافیکی با رایانه
کد 87-15/2 ف.ه
ساعت 240
7 طراح صفحات وب (مقدماتی)
کد 1-87/4/15 ف.ه
ساعت 270
8 طراح صفحات وب (پیشرفته)
کد 2-87/4/15 ف.ه
ساعت  240
8
کاربر adobe premier
کد 91-12/15 ف.ه
ساعت 150
5
کارورزی تجمیعی
جمع    35 جمع 38 جمع 35
۱۰ برنامه ویژه مدرسه زمینه سازی برای اجرای بند ۵ ۵ سند تحول بنیادین و بند ۲ ۱۳ برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خلاقانه (سمینار)، یادگیری پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حلال (سالانه ۵۰ تا ۱۰۰ ساعت)
کارورزی متناسب با رشته مهارتی ۲۴۰ ساعت اجرا شود.
زمان ۱۱۰-۸۵ ساعت برای ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از استانداردهای مهارت در طول سال تحصیلی به آموزش مجموعه استاندارد های هر پایه تحصیلی اضافه می شود.همچنین ارزشیابی شایستگی های حرفه ای جهت کسب اهداف یادگیری به صورت فرآیندی و نتیجه محور خواهد بود.
استاندارد مهارت اختیاری/انتخابی از جدول دروس (پیوست شماره ۱) که حاوی شایستگی های پایه فنی/فنی می باشد، با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد.
1593 رتبه بندی این مطلب:
4.1

نوشتن یک نظر

در این فرم اطلاعات شما را ذخیره می‌کنیم تا بتوانیم نظرات شما را ثبت کنیم. برای مشاهده قوانین به صفحات حریم خصوصی و شرایط استفاده مراجعه کنید
افزودن نظر