0

برنامه درسی رشته برنامه نویسی پایگاه داده

چهارشنبه, 08 تیر,1401
برنامه درسی رشته برنامه نویسی پایگاه داده
 

برای مشاهده کامل جدول از انتهای آن اسکرول کنید. 

جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره دوم متوسطه ـ شاخه کاردانش

رشته مهارتی: برنامه نویسی پایگاه داده

رشته مهارتی (دیپلم): برنامه نویسی پایگاه داده                          زمینه: صنعت تعداد ساعت عمومی:  42 تعداد ساعت شایستگی های پایه فنی: 4
تعداد ساعت مهارتی (شایستگی های فنی): 55 تعداد ساعت اختیاری/انتخابی:
شماره رشته مهارتی: کد رایانه: 1-6140          گروه:  برق و رایانه تعداد ساعت شایستگی های غیر فنی: 9 جمع کل ساعات آموزشی: 110
 
ردیف دامنه محتوایی

پایه دهم

پایه یازدهم

پایه دوازدهم

نام درس ساعت نام درس ساعت نام درس ساعت
۱ تربیت دینی و اخلاقی تعلیمات دینی (دینی، قرآن و اخلاق) ۱ 2 تعلیمات دینی (دینی، قرآن و اخلاق) ۲ 2 تعلیمات دینی (دینی، قرآن و اخلاق) ۳ 2
عربی، زبان قرآن ۱ 1 عربی، زبان قرآن ۲ 1 عربی، زبان قرآن ۳ 1
۲ زبان و ادبیات فارسی فارسی ۱ 2 فارسی ۲ 2 فارسی ۳ 2
۳ زبان های خارجه زبان خارجی ۱ 2 زبان خارجی ۲ 2 ــ ــ
۴ خوشه دروس: مطالعات اجتماعی جغرافیای عمومی و استان شناسی 2 تاریخ معاصر 2 علوم اجتماعی 2
۵ خوشه دروس: انسان و سلامت تربیت بدنی ۱ 2 ت��بیت بدنی ۲ 2 تربیت بدنی ۳ 2
ــ ــ انسان و محیط زیست 2 سلامت و بهداشت 2
ــ ــ آمادگی دفاعی 3
۶ خوشه دروس: انسان و مهارت های زندگی ــ ــ درس انتخابی(۱.هنر، ۲.تفکر و سواد رسانه ای) 2 مدیریت خانواده و سبک زندگی 2
۷ خوشه دروس: شایستگی های غیر فنی الزامات محیط کار 2 کارگاه نو آوری و کار آفرینی 3 اخلاق حرفه ای 2
ــ ــ درس انتخابی(۱.کاربرد فناوری های نوین، ۲.مدیریت تولید) 2 ــ -
۸ خوشه دروس: شایستگی های پایه فنی‌ ریاضی ۱ 2 ریاضی 2 2 ــ ــ
۹ خوشه دروس: شایستگی های فنی استانداردها استانداردها استانداردها
کاربر رایانه
کد 3/0/1/24/3-42
ساعت 300
9 مهارت عمومی برنامه نویسی
کد 4/3/1/08/0-84
ساعت 325
10 کاربر بانک اطلاعاتی SQL ACCCESS
کد 2/3/1/08/084
ساعت 180

برنامه نویسی WINDOWS APPLICATION
کد 48-3512
ساعت 100

برنامه نویسی WEB APPLICATION
کد 51-3512
ساعت 100

توسعه دهنده وب با PHP
کد 1-131-2513-53
ساعت 130

برنامه نویسی HTML برای صفحات وب
کد 3/1/75/1-84
ساعت 170


6


3345
کاربر نرم افزار اداری
کد 4/1/24/3-42
ساعت 230
7 طراحی صفحات وب
کد 3/1/43/1-66
ساعت 190
6
شهروند الکترونیکی (E-CITIESEN)
کد 2/5/1/24/3-42
ساعت  77
2
کارورزی تجمیعی
جمع    33 جمع 38 جمع 39
۱۰ برنامه ویژه مدرسه زمینه سازی برای اجرای بند ۵ ۵ سند تحول بنیادین و بند ۲ ۱۳ برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خلاقانه (سمینار)، یادگیری پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حلال (سالانه ۵۰ تا ۱۰۰ ساعت)
کارورزی متناسب با رشته مهارتی ۲۴۰ ساعت اجرا شود.
زمان ۱۱۰-۸۵ ساعت برای ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از استانداردهای مهارت در طول سال تحصیلی به آموزش مجموعه استاندارد های هر پایه تحصیلی اضافه می شود.همچنین ارزشیابی شایستگی های حرفه ای جهت کسب اهداف یادگیری به صورت فرآیندی و نتیجه محور خواهد بود.
استاندارد مهارت اختیاری/انتخابی از جدول دروس (پیوست شماره ۱) که حاوی شایستگی های پایه فنی/فنی می باشد، با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد.
1670 رتبه بندی این مطلب:
4.3

نوشتن یک نظر

در این فرم اطلاعات شما را ذخیره می‌کنیم تا بتوانیم نظرات شما را ثبت کنیم. برای مشاهده قوانین به صفحات حریم خصوصی و شرایط استفاده مراجعه کنید
افزودن نظر