• آموزش گرافیک ویژه بازار کار

 • آموزش گرافیک ویژه بازار کار
 • روزهای برگزاری

  • شنبه
  • چهار شنبه
 • نحوه برگزاری

  16:00 الی 18:00
 • طول دوره

  3 ماه
 • ظرفیت کلاس

  20
 • هزینه دوره

  3,000,000ريال تومان
 • مشاوره رایگان
[EasyDNNnewsLocalizedText:Tags]: [EasyDNNnews:Tags separator=""]
[EasyDNNnews:IfExists:ArticlePreviousNext]
[EasyDNNnews:IfExists:PreviousArticleLink]
[EasyDNNnewsLocalizedText:PreviusArticle] [EasyDNNnews:PreviousArticleTitle]
[EasyDNNnews:EndIf:PreviousArticleLink] [EasyDNNnews:IfExists:NextArticleLink]
[EasyDNNnewsLocalizedText:NextArticle] [EasyDNNnews:NextArticleTitle]
[EasyDNNnews:EndIf:NextArticleLink]
[EasyDNNnews:EndIf:ArticlePreviousNext]
[EasyDNNnews:ArticleMaps] [EasyDNNnews:EventRegistration:ListOfAttendants] [EasyDNNnews:DocumentList] [EasyDNNnews:Links]
برای دادن نظر لطفا وارد شوید و یا ثبت نام کنید