طراحی سایت
 • آموزش مهارت ویژه بازار کار

 • آموزش مهارت ویژه بازار کار
 • روزهای برگزاری

  • شنبه
 • نحوه برگزاری

  در تمام ساعات کلاس موجود است
 • طول دوره

  سه ماه الی یک سال
 • هزینه دوره

  800,000ريال تومان
 • مشاوره رایگان
کلمات کلیدی:
Print
<h1 class="num_of_comment">برای دادن نظر لطفا <a href="https://miralavi.com/Login?returnurl=%2f%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa%2f%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%b1">وارد شوید</a> و یا <a href="https://miralavi.com/Register?returnurl=%2f%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa%2f%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%b1">ثبت نام</a> کنید</h1>