طراحی سایت
  • درس اول از جزوه ی دیپلم معماری

    در این درس با شرکت مهندسین مشاور و قرارداد و پیش قرارداد آشنا می شویم.

  • درس اول از  جزوه ی دیپلم معماری

اساتید مرتبط

شرکت مهندسین مشاور:به شرکتی گفته می شود که از مجموع مهندسین چندین رشته مانند مهندس معمار،عمران،برق و مکانیک و...تشکیل شده است.
پیش قرار داد: مجوز ساخت ،مانند انجام  کارهای مجوز ساخت و ساز، محاسبات و نقشه کشی
قرار داد: اجرا به کار ساخت و تخریب.
در مرحله اول شرکت شخصی را به عنوان نماینده دفتر برای استخراج اطلاعات اولیه به محل احداث پروژه اعزام می کند که به آن ناظر گفته می شود.
اهداف فرستادن نماینده به محل پروژه :
1- ترسیم  سایت پلان یا نقشه موقعیت ساختمان
2-بازدید از دیوارهای  همسایه های مجاور برای جلوگیری از خطرات احتمالی.
3- تست خاک و استحکام آن برای ساختمان سازی
نکته1- هدف از برداشت نقشه های موقعیت،شرایط قرار گیری ساختمان نسبت به گذر همسایه های مجاور،میزان عقب نشینی و...می باشد.
نکته2- برای جلوگیری از خطرات و خسارات احتمالی باید از دیوارهای همسایه های مجاورعکس گرفته شود.
نکته3- برای مشخص کردن مقاومت زمین در مقابل نیروهای وارده از ساختمان به زمین باید خاک آزمایش شود و گزارش آن در پرونده پروژه قرار گیرد.

 

مطلب قبلی درس ششم از فصل 13 مهارت راهنمای عمومی گردشگری
مطلب بعدی درس سوم از جزوه ی دیپلم معماری
Print

نوشتن یک نظر

نام: ایمیل:
نظر:
افزودن نظر